Inclusief Leiderschap

Inclusief wordende organisaties behoeven inclusief leiderschap. Het inclusiever maken van een organisatie vergt een holistische aanpak, waarbij zelfkennis van de leider van doorslaggevend belang is. Koningsweg Dieptepsychologen biedt archetypische coaching voor leiders die hun individuatieproces willen versnellen.

 

Olympische goden als metafoor voor innerlijke leiderschapskrachten (archetypen)

Inclusie is noodzakelijker dan ooit en legt een enorme druk op leiderschap. Werk aan je zelf.

Krachtenwerking
Een persoonlijk programma waarin je jezelf dieper leert kennen in je leiderschap. Met inzet van een analysetool krijg je inzicht in de archetypische krachten die jou het meest aansturen en welke meer aandacht behoeven voor een verdere geïntegreerde ontwikkeling.

Strateeg, visionair of zakenman?
Maak je vooral gebruik van de kwaliteiten van de strateeg, de visionair, de leider, de vormgever of de zorgzame? Of zijn de diplomaat, de zakenman, de ontvankelijke of de initiator vooral in jou aan het werk? Je ontdekt welke innerlijke krachten jouw leiderschap aansturen en welke je verder kunt ontwikkelen op je weg naar inclusiviteit. 

 

Programma Inclusief Leiderschap
Het programma Inclusief Leiderschap omvat vijf individuele werksessies van 70 minuten waarin je diepgaand werkt aan jouw rol als inclusief leider. Aan de orde komen onder andere teamcohesie en diversiteit, besluitvorming, bezieling en maatschappelijk bewustzijn. De sessies worden op maat ingepast in je agenda (desgewenst in het weekend). De kosten bedragen € 995 exclusief btw, inclusief analysetool.

 

“Mijn eigen mens-worden had ik nodig om verschil te kunnen omarmen in mijn organisatie. (man, 48 jaar, directeur-bestuurder)” 

Context

We bewegen ons naar een meer participatieve en inclusieve samenleving. Een diversiteit- en inclusiebeleid is voor elke organisatie een 'must', want het benutten van verschil leidt tot meer diverse perspectieven voor organiseren, programmeren, partnerships en klantgerichtheid. In een inclusieve organisatie zijn medewerkers meer zichzelf, voelen zich gerespecteerd en verbonden. En dat trekt weer nieuwe en andere klantgroepen aan.

 

Onderzoek naar Inclusief Leiderschap
Met mijn onderzoek naar leiderschap bij inclusief wordende organisaties in de cultuursector toonde ik aan dat leiderschap bepalend is bij het inclusiever worden van de organisatie als geheel. Ik ontwikkelde een holistisch kader waarin de sociale en culturele organisatieopvattingen en regels, het waarneembare leiderschapsgedrag en de individuele innerlijke beleving van de inclusief leider elk een plek kregen.

 

Inclusief leiderschap is een gevolg van diepgaande persoonlijke ontwikkeling, een vorderende individuatie. Dat is groei van binnenuit, gebaseerd op integere principes en zelfkennis.

Leer nu jouw unieke vermogens synergetisch in te zetten!

 

Verschil omarmen vergt inclusief leiderschap.